Board logo

標題: [保養維修] tierra RS 2.0原廠手排變速箱 [列印本頁]

作者: neil406    時間: 2016-8-15 04:55 PM     標題: tierra RS 2.0原廠手排變速箱

各位車友:
             1. 小弟的tierra RS 2. 0手排變速箱,最近行駛中,無法排入3檔,會跳出來,其他檔位都正常。有車友能提供建議?
             2.中部有認識的專修tierra RS 2. 0手排變速箱的店家?
             3.有人建議是換一顆93天的變速箱,但93天的變速箱與tierra RS原廠手排變速箱,前中後段速度差別在哪裡?
作者: x2051t    時間: 2016-11-9 10:50 PM

加入我的LINE吧

f8j850